OSIGURANJE TRANSPORTA

Bez obzira da li se radi o transportu kamionom, željeznicom, avionom ili skladištenju robe, bez osiguranja će šteta na robi u slučaju gubitka, odnosno oštećenja često biti samo dijelimično nadoknađena. Transportno osiguranje nadoknađuje punu vrijednost robe i garantuje kontinuiranu zaštitu u isporuci „od vrata do vrata“. Pri tome nije mjerodavno gdje se šteta dogodila ili ko je istu prouzrokovao. Osigurani su također utovar, istovar, pretovar robe, kao i sve ostale radnje.

Walter Logistics Team © All Rights Reserved.2024