POMORSKI TRANSPORT

Dio tima zadužen za kontejnersko-pomorski transport bavi se izradom kalkulacija o troškovima transporta, te organizacijom prevoza robe u bilo koji dio svijeta. Zahvaljujući svojoj dugogodišnjoj saradnji sa inostranim brodarima ugovaramo povoljne cijene prevoza odabirom najpovoljnijeg prevoznog puta i najpovoljnijeg brodara.
Želimo napomenuti da su naši saradnici i poslovni partneri u Baru, Pločama, Rijeci, Zadru, Splitu i Kopru dobro obučeni i stručni u obavljanju svih vrsta poslova. Dugogodišnja saradnja sa lukama Bar, Ploče, Rijeka i Kopar omogućava nam da pružimo našim komitentima usluge prilikom manipulacije robom u dolasku i odlasku u navedenim lukama.

Naše usluge

• Organizacija prekomorskih prevoza od i prema svim lukama svijeta
• Organizacija kontrole robe i pretovara
• Transportno osiguranje

Walter Logistics Team © All Rights Reserved.2024