CARINSKO POSREDOVANJE – ŠPEDICIJA

Špedicija (Carinsko posredovanje) predstavlja obavezni proces obrade dokumentacije koja prati robu u međunarodnom transportu, uvozu ili izvozu, kako za pravna, tako i za fizička lica i obrte.

Naši odjeli carinskih poslova

• Carinska ispostava Sarajevo / CI 10902
• Međunarodni aerodrom Sarajevo / CI 10904
• Carinski referat Pošta Sarajevo / CI 10903
• Slobodna zona Sarajevo (Vogošća) / CR 10908
• Carinjenje roba na svim graničnim prelazima

Naše usluge

• Savjetovanje u svim carinskim pitanjima
• Savjetovanje u vanjskotrgovinskim poslovima
• Uvozna i izvozna carinska otprema pomoću veze sa carinom „e-carina“
• Izrada obrasca T1 za EU I T2 za Tursku
• Unutrašnja i vanjska obrada
• Smještaj robe u carinskom skladištu tipa "A"
• Lohn poslovi
• Špediterske usluge u postupku uvoza-izvoza , uz primjenu svih zakonskih i poreskih olakšica
• Consulting usluge iz oblasti međunarodne špedicije

Walter Logistics Team © All Rights Reserved.2024