PRIVATNI KORISNICI

Carinjenje motornih vozila (putnička vozila i teretna vozila, vozila specijalne namjene, homologacija vozila, registracija i osiguranje).

SELIDBE

Naše osoblje u mogućnosti je pomoći vam stručnim savjetima i organizacijom preseljenja u što kraćem roku i uz što manje stresa za vas.
U mogućnosti smo osigurati vam raznovrsne kutije, kao i ostali materijal za pakovanje, prilagođen vrsti robe i načinu prevoza kojim se roba transportuje.
Uz usluge pakovanje/raspakivanja, nudimo vam i slijedeće usluge: demontažu/montažu namještaja, osiguranje robe, prevoz od/do željenog mjesta, odvoz ambalaže, te rješavanje carinskih formalnosti ukoliko su potrebne.

POŠTANSKE POŠILJKE KOJE PODLIJEŽU CARINJENJU

Postupak carinjenja poštanskih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju provodi se pod carinskim nadzorom i uz provedbu postupaka carinske provjere, u skladu sa odgovarajućim odredbama Carinskog zakona, propisima donesenim na osnovu tog zakona, međunarodnim poštanskim i carinskim sporazumima, te drugim poštanskim propisima.
Sve poštanske pošiljke koje su predmetom međunarodnog poštanskog saobraćaja, kao i svaka radnja koja se vrši sa poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom saobraćaju, podliježu mjerama carinskog nadzora i postupku carinske provjere, na način kako to propisuju navedeni carinski i poštanski propisi.
Kada poštanske pošiljke stignu u carinsko područje BiH, carinski službenik u nadležnoj pošti carinjenja vrši podjelu na pošiljke koje se ne podnose carinarnici, dakle na one koje se odmah puštaju radi uručenja primateljima, te na pošiljke koje se radi carinskog pregleda podnose carinarnici. Za sve ostale informacije o potrebnoj dokumentaciji i proceduri obratite nam se s povjerenjem.

Walter Logistics Team © All Rights Reserved.2024